Georgia Southern Eagles

2020 season record: (7 - 5)