Kansas State Wildcats

2022 season record: (2 - 1)

PREV
Kansas
NEXT
Kennesaw State