New Mexico State Aggies

2022 season record: (6 - 6)