Georgia Southern Eagles

2021 season record: (3 - 9)